Haberler

İç Dekorasyonun & İç Mimarinin Tarihteki Yeri

İç mekânlarda yapılan dekorasyon insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerinin giderdikleri yaşam alanlarının etkili ve rahat bir şekil alabilmeleri için tasarlanan projeler grubunu açıklamaktadır. Bir iç dekorasyon tasarımcısı yaşam alanları projelerini koordine eden, şekillendiren ve hatta yöneten kişidir. İç mekân dekorasyonu proje ve tasarımın yönetimi, diğer birimlerle kontak ve kontrol mekanizmasını içeren geniş bir mesleki daldır.

İç dekorasyonun tarih boyunca ki sürecini incelediğimizde iç mimari yapının mimarisinin tasarım ve yapım aşamasında içgüdüsel olarak meydana gelmektedir. Konya iç dekorasyon endüstriyel sürecin ilerlemesiyle insanoğlunun gelişen yaşımı ve karmaşık mimarisinin bir sonucu olarak doğmuştur. Yaşam alanlarının etkin bir şekilde kullanımı peşinde bireylerin rahatlık arayışı ve çok fonksiyonlu tasarımlar çağdaş konya dekorasyonun gelişmesine büyük etkisi olmuştur.

 

Konya İç Dekorasyon

 

Eski tarihlerde Hindistan’da mimarlar aynı zamanda iç mimarlık işlemlerini yapan kişilerdi. Hint mitolojisinde tanrılar, eski metinleri ve belgeleri simgeleyen heykeller bu mimarların yatıklarına örnek olarak gösterilebilir. Bu eserler 17.yy yerleşik saraylarda görülmüşlerdir.

19. yüz başlarına kadar mimarlar konya iç dekorasyon mesleğini yanlarında barındırdıkları ustalar ve döşemeciler vasıtasıyla kendileri yapmaktaydılar.

Ticari olarak iç mekân tasarımı ve yönetimi sanayileşen ülkelerde toplumun orta tabakanın refahının bir gereksinimi olarak 19.yy ortalarında ortaya çıkmaya başlamış ve büyük ölçüde gelişim göstermiştir. Büyük mobilya firmaları ticaretlerini etkin kılmak için mobilya satışlarını hızlandırmak için iç mimariyi bir dal olarak yapmaya başladılar. Bu rolü giderek genellikle amatör, bağımsız olarak çalışan tasarımcılar gasp etiklerinde bu iş modeli artık gelişmişti. Bunun neticesi olarak 20. yüzyılın ortalarında profesyonel iç mimari ortaya çıkmıştır.


Copyright © TBT Boya ve Dekorasyon - Konya Jotun Boya Bayii | KONYA | Duvar Kağıtları